Regulace vytápění

webový server WE

Autorizace uživatele

BYLI JSTE ODHLÁŠENI

NÁPOVĚDA

Heslem serveru může být:

 • heslo HOSTA
  pro běžný přístup k WE
 • heslo SPRÁVCE
  pro plný přístup k ovládání WE

Heslem reg. soupravy může být:

 • heslo ADRESY
  pro běžný přístup uživatele
 • heslo konfigurace
  pro konfiguraci nebo servis

Tento web používá cookies pouze pro ukládání údajů nezbytných pro fungování webu.